Hajsza a Dunán

A mai délután egy sok izgalommal, és még több félelemmel teli utánkereséssel zárult. Reggeli vadászaton megsebzett gímborjút kerestünk, ami a lövés után átváltott a Duna töltésen. Ott a kollégám megjelölte a csapát. Mi ettől a jelöléstől kezdtük a vezetékmunkát. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Gímbikák 2015.

December elejére a kilövésre szánt gímbikák nagy része terítékre került, elérkezett a vaddisznóhajtások és riglizések ideje. Volt egy kis időnk a kettő között, így készítettünk egy rövid fényképes összeállítást az ősz folyamán segítségünkkel terítékre hozott, sebzett gímbikák fotóiból, s emellett csokorba szedjük majd az érdekesebb keresések történeteit is. Nyitásként Mihók István egyik rövid írása következik egy olyan napról, amikor két sebzett bikát is sikerült terítékre hozniuk Vitéz kutyájával. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A torkon lőtt disznó

Hajnalban, 6,5×55-ös kaliberrel egy malac kíséretében kocogó kocára tett lövést vadászvendégünk a Zemplénben, a Tállyai Erdészet vadászterületén. A disznó megnyúlt egy méterrel, olyat rúgott ki hátra, majd eltűnt az Osztró gerince mögött. A rálövés helyén pici csontszilánkot és háj-szerű darabot találtak, igen kevés vér kíséretében, melyet ötven méterig tudtak követni – hátracsúszott lövésre gondolva. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Helyszínelők – késő esti adás

Tegnap este autóval hazafelé tartottunk, amikor a városhoz közeledve, egy vadjárta helyhez értünk a főúton. Villogó rendőrautó, útszélén várakozó roncsok, autómentő. Na, mondom itt megint gázoltak, az biztos.
Nem sokkal azután, hogy hazaértem, meg is csörrent a telefonom. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Nemzetközi versenyen jártunk

A Magyar Tacskókopó Klub tavaszi közgyűlésén merült fel az Ausztriában megrendezendő nemzetközi nehezített vércsapa versenyen való részvétel lehetősége. Az elnökünktől, Pölöskei Balázstól, megkaptuk a meghívót, melyből megtudtuk a verseny pontos menetét és szabályzatát: „mesterséges, minimum. húsz órás, vaddisznó lábbal, vérrel készített, 1200 méter hosszú csapa, törésekkel, sebágyakkal,  stb…” Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az óriás

Hol is kezdjem? Talán az elején. Reggel 6:30-kor hívott Gergő barátom, hogy egy átvirrasztott éjszaka után, dideregve, egy megtárcsázott búzatarlón rálőtt egy nagy, szürke kanra, jó becsapódást hallott, de a vad vér nélkül beugrott egy napraforgótáblába. Érzése szerint a lövés hátracsúszott, s a disznó a bodrogzugi ártér irányába távozott. A kellemes, felhős idő, a nagy testű vad, a lágylövés-gyanú, és az átláthatatlan napraforgó miatt délutánra ígértem segítséget, nehogy nagyobb bajt csináljunk, mint ami van. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Javaslatok az új Vadászati Törvényhez

Földművelésügyi Minisztérium
FM Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály

dr. Bitay Márton Örs államtitkár úr részére

 

Tárgy: javaslatok a készülő új Vadászati Törvényhez

  

Tisztelt dr. Bitay Márton Örs Úr!

Minden vadász alapvető erkölcsi és törvényi kötelezettsége, hogy a vadászat során véletlenül megsebzett és meg nem talált nagyvadat szakszerű módon, az eredményességet befolyásoló tényezőket figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül képzett kutyavezető és képzett kutya segítségével kerestesse, a szenvedéstől a vadat mielőbb megváltsa. Egyesületünk különösen fontosnak tartja a sebzett nagyvad utánkeresését, a hozzá kötődő szakmai képzést, ismeretterjesztést, illetve a jogszabályi kötelezettségek betartását. Ez okból egyesületünk tagjaival – több velünk egyetértő vadásztársunk gondolatait is felhasználva – összeállítottunk egy rövid, néhány pontból álló, de lényegre törő javaslatot, amely javíthatná a sebzett nagyvad utánkeresésének helyzetét hazánkban.

Az új Vadászati Törvénybe beépíteni javasoljuk a következő pontokat:

 1. Az utánkeresésre használni kívánt kutyák számára már most is előírás a vadászati alkalmassági vizsga (VAV). Ez továbbra is maradjon így, legyen ez egy alapvető garancia az előképzettségre vonatkozóan. Ez a vizsga önmagában azonban még kevés, ezért az élesben gyakorlás lehetőségét biztosítani kell, de a direkt sebzések szigorú kizárásával! Megoldás lehet erre a tapasztalt kutyavezetők és képzett, gyakorlott kutyáik kíséretében történő utánkeresés lehetőségnek biztosítása.
 1. Az a javaslat, miszerint VAV vizsgát csak származási lappal rendelkező kutyák szerezhessenek a későbbiekben, szerintünk nem szolgálja a vad és a vadászok érdekét, legfeljebb a tenyésztőkét. Ezzel ugyanis kizárna a törvény a vadászatból sok olyan kutyát, amely a VAV vizsga feltételeit teljesíteni tudja, és sok-sok vadat megmenthetne az enyészettől. Az utánkeresés legyen kutyafajtától független tevékenység, figyelembe véve persze az egyes fajták adottságait. A fő szempontnak az eredményességet kell tekinteni, hiszen azt kívánja minden vadász érdeke.
 1. Biztosítani kellene a kutyavezetők egységes rendszer szerinti elméleti és gyakorlati képzését és vizsgáztatását, hiszen a sebzett nagyvad utánkeresése megfelelő szakmai felkészültséget és kiváló fizikumot igénylő tevékenység.
 1. Szigorúan be kellene tartatni a sebzett nagyvad utánkeresésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, mivel jelenleg a sebzett vadnak csak a töredékét kerestetik szakszerűen. Minden sebzést legyen kötelező a vadászatra jogosult felé jelenteni és a beíró könyvekbe rögzíteni. Ennek megtörténtét szükséges volna ellenőrizni, hiszen ez már most is előírás. Az utánkeresés valóban legyen kötelező, még akkor is, ha a sebzés ténye nem egyértelmű.
 1. Az utánkeresés egy bizalmi dolog a sebző vadász és a keresést végző kutyavezető között. Ez okból a sebző vadásznak fontos lenne meghagyni a választási lehetőséget, elsősorban döntsön ő, hogy ki az a vizsgázott és képzett kutyavezető, akit sebzés esetén értesít. Amennyiben nem rendelkezik ilyen kapcsolattal, a vadászatra jogosult kötelessége legyen az utánkereső biztosítása, értesítése.
 1. A vadászatra jogosult egész évben legyen köteles gondoskodni képzett kutya és kutyavezető elérhetőségének biztosításáról. Ezt teljesíthetné egy szakember alkalmazásával, vagy erre alkalmas külső szakemberrel való szerződéskötéssel. Amennyiben a hivatásos vadász munkakörében kötelezővé teszik a képzett utánkereső kutya tartását, annak ellenőrizhető és érezhető módon történő anyagi költségtérítését és megbecsültségét biztosítani kell! A kizárólagosság az utánkereső személyével kapcsolatosan nem megengedhető, mert az nem a vad javára történő korlátozást jelentene.
 1. A vadászatra jogosultnak minden társas nagyvad vadászaton legyen kötelező képzett, vizsgázott utánkeresőt biztosítani, aki mindvégig a helyszínen tartózkodik. A kutyavezetők és kutyák számát a várható terítéknagyság függvényében kell meghatározni.
 1. Mivel az utánkeresés nagy körültekintést igénylő, fokozottan veszélyes tevékenység, az utánkereső – utánkeresés közben – minősüljön vadászatvezetőnek. A munka irányítása és a felelősség is legyen az övé.
 1. Az utánkeresés során a sebzett nagyvad – szakszerű és biztonságos módon történő – szenvedéstől való gyors megváltása kell legyen az elsődleges szempont a vadászterület határaitól függetlenül. Ez okból meg kellene teremteni a lehetőségét az utánkeresés vadászterületek határaitól független folytatásának, természetesen az érintett vadászatra jogosult értesítésének kötelezettségével.
 1. Kötelezővé kellene tenni a közúti balesetekben elgázolt, de elmenekült vad kerestetését is.
 1. Szükséges volna a vadászkutyákra vonatkozó biztosításkötés lehetőségének megteremtésére a kötelező vadász felelősség-biztosítás mintájára, viszont nem kötelező jelleggel. Erre sor kerülhetne vadászonként akár több munkakutyára vonatkozóan is, a költségtérítés esetleges biztosításával.
 1. A sikeres utánkeresés érdekében a sebzések alapvető jellemzőit, illetve az utánkeresés szabályait elméletben és gyakorlatban is oktatni kellene a vadászképzésben, illetve ezen ismeretek a vadászvizsga részét kellene, hogy képezzék.

Reméljük, hogy az általunk megszerkesztett egyszerű, de alapvető elképzelések valamilyen formában teret kapnak majd az új törvényben. Ezen gondolatok megfogalmazásakor elsősorban a vad érdekeit tartottuk szem előtt, hiszen csak úgy válhatnak a javaslatok minden vadász javára is.

Horváth Dániel
Utánkeresők Baráti Köre
elnök

Szökevények nyomában

Kovács Endre és vérebei úgy tűnik, hogy mindent képesek megkeresni. Gina, a bajor hegyi véreb a sebzett vad felkutatására hivatott. Zulu, a már most is termetes angol véreb, emberi nyomokra specializálódott. Arina, a hannoveri véreb pedig szinte bármilyen nyomot képes követni, jelenleg mentőkutyaként tevékenykedik. Időnként elő is rukkolnak  egy-egy furcsa utánkereséssel. Így mesélt a legutóbbiról Endre.  Egy kattintás ide a folytatáshoz….