Javaslatok az új Vadászati Törvényhez

Földművelésügyi Minisztérium
FM Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály

dr. Bitay Márton Örs államtitkár úr részére

 

Tárgy: javaslatok a készülő új Vadászati Törvényhez

  

Tisztelt dr. Bitay Márton Örs Úr!

Minden vadász alapvető erkölcsi és törvényi kötelezettsége, hogy a vadászat során véletlenül megsebzett és meg nem talált nagyvadat szakszerű módon, az eredményességet befolyásoló tényezőket figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül képzett kutyavezető és képzett kutya segítségével kerestesse, a szenvedéstől a vadat mielőbb megváltsa. Egyesületünk különösen fontosnak tartja a sebzett nagyvad utánkeresését, a hozzá kötődő szakmai képzést, ismeretterjesztést, illetve a jogszabályi kötelezettségek betartását. Ez okból egyesületünk tagjaival – több velünk egyetértő vadásztársunk gondolatait is felhasználva – összeállítottunk egy rövid, néhány pontból álló, de lényegre törő javaslatot, amely javíthatná a sebzett nagyvad utánkeresésének helyzetét hazánkban.

Az új Vadászati Törvénybe beépíteni javasoljuk a következő pontokat:

 1. Az utánkeresésre használni kívánt kutyák számára már most is előírás a vadászati alkalmassági vizsga (VAV). Ez továbbra is maradjon így, legyen ez egy alapvető garancia az előképzettségre vonatkozóan. Ez a vizsga önmagában azonban még kevés, ezért az élesben gyakorlás lehetőségét biztosítani kell, de a direkt sebzések szigorú kizárásával! Megoldás lehet erre a tapasztalt kutyavezetők és képzett, gyakorlott kutyáik kíséretében történő utánkeresés lehetőségnek biztosítása.
 1. Az a javaslat, miszerint VAV vizsgát csak származási lappal rendelkező kutyák szerezhessenek a későbbiekben, szerintünk nem szolgálja a vad és a vadászok érdekét, legfeljebb a tenyésztőkét. Ezzel ugyanis kizárna a törvény a vadászatból sok olyan kutyát, amely a VAV vizsga feltételeit teljesíteni tudja, és sok-sok vadat megmenthetne az enyészettől. Az utánkeresés legyen kutyafajtától független tevékenység, figyelembe véve persze az egyes fajták adottságait. A fő szempontnak az eredményességet kell tekinteni, hiszen azt kívánja minden vadász érdeke.
 1. Biztosítani kellene a kutyavezetők egységes rendszer szerinti elméleti és gyakorlati képzését és vizsgáztatását, hiszen a sebzett nagyvad utánkeresése megfelelő szakmai felkészültséget és kiváló fizikumot igénylő tevékenység.
 1. Szigorúan be kellene tartatni a sebzett nagyvad utánkeresésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, mivel jelenleg a sebzett vadnak csak a töredékét kerestetik szakszerűen. Minden sebzést legyen kötelező a vadászatra jogosult felé jelenteni és a beíró könyvekbe rögzíteni. Ennek megtörténtét szükséges volna ellenőrizni, hiszen ez már most is előírás. Az utánkeresés valóban legyen kötelező, még akkor is, ha a sebzés ténye nem egyértelmű.
 1. Az utánkeresés egy bizalmi dolog a sebző vadász és a keresést végző kutyavezető között. Ez okból a sebző vadásznak fontos lenne meghagyni a választási lehetőséget, elsősorban döntsön ő, hogy ki az a vizsgázott és képzett kutyavezető, akit sebzés esetén értesít. Amennyiben nem rendelkezik ilyen kapcsolattal, a vadászatra jogosult kötelessége legyen az utánkereső biztosítása, értesítése.
 1. A vadászatra jogosult egész évben legyen köteles gondoskodni képzett kutya és kutyavezető elérhetőségének biztosításáról. Ezt teljesíthetné egy szakember alkalmazásával, vagy erre alkalmas külső szakemberrel való szerződéskötéssel. Amennyiben a hivatásos vadász munkakörében kötelezővé teszik a képzett utánkereső kutya tartását, annak ellenőrizhető és érezhető módon történő anyagi költségtérítését és megbecsültségét biztosítani kell! A kizárólagosság az utánkereső személyével kapcsolatosan nem megengedhető, mert az nem a vad javára történő korlátozást jelentene.
 1. A vadászatra jogosultnak minden társas nagyvad vadászaton legyen kötelező képzett, vizsgázott utánkeresőt biztosítani, aki mindvégig a helyszínen tartózkodik. A kutyavezetők és kutyák számát a várható terítéknagyság függvényében kell meghatározni.
 1. Mivel az utánkeresés nagy körültekintést igénylő, fokozottan veszélyes tevékenység, az utánkereső – utánkeresés közben – minősüljön vadászatvezetőnek. A munka irányítása és a felelősség is legyen az övé.
 1. Az utánkeresés során a sebzett nagyvad – szakszerű és biztonságos módon történő – szenvedéstől való gyors megváltása kell legyen az elsődleges szempont a vadászterület határaitól függetlenül. Ez okból meg kellene teremteni a lehetőségét az utánkeresés vadászterületek határaitól független folytatásának, természetesen az érintett vadászatra jogosult értesítésének kötelezettségével.
 1. Kötelezővé kellene tenni a közúti balesetekben elgázolt, de elmenekült vad kerestetését is.
 1. Szükséges volna a vadászkutyákra vonatkozó biztosításkötés lehetőségének megteremtésére a kötelező vadász felelősség-biztosítás mintájára, viszont nem kötelező jelleggel. Erre sor kerülhetne vadászonként akár több munkakutyára vonatkozóan is, a költségtérítés esetleges biztosításával.
 1. A sikeres utánkeresés érdekében a sebzések alapvető jellemzőit, illetve az utánkeresés szabályait elméletben és gyakorlatban is oktatni kellene a vadászképzésben, illetve ezen ismeretek a vadászvizsga részét kellene, hogy képezzék.

Reméljük, hogy az általunk megszerkesztett egyszerű, de alapvető elképzelések valamilyen formában teret kapnak majd az új törvényben. Ezen gondolatok megfogalmazásakor elsősorban a vad érdekeit tartottuk szem előtt, hiszen csak úgy válhatnak a javaslatok minden vadász javára is.

Horváth Dániel
Utánkeresők Baráti Köre
elnök

Szökevények nyomában

Kovács Endre és vérebei úgy tűnik, hogy mindent képesek megkeresni. Gina, a bajor hegyi véreb a sebzett vad felkutatására hivatott. Zulu, a már most is termetes angol véreb, emberi nyomokra specializálódott. Arina, a hannoveri véreb pedig szinte bármilyen nyomot képes követni, jelenleg mentőkutyaként tevékenykedik. Időnként elő is rukkolnak  egy-egy furcsa utánkereséssel. Így mesélt a legutóbbiról Endre.  Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az ártéri öreg kan

Június 6-án reggel hívtak egy ártéren sebzett nagy disznó kereséséhez. A lövéskor a távolság körülbelül 120 méter lehetett, a vad majdnem szemben állt. A jobb oldalának kicsiny részét mutatta, és belemozdult a lövésbe. A kaliber: 30.06 volt. Egy órán át kb. 250 méterig tudták követni, aztán megakadtak. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

2015.05.16. Bárna – Utánkereső nap

Éppen egy hete már, hogy lezajlott a második bárnai utánkeresős napunk. Aggodalommal vegyes izgalommal vártuk, hiszen az elmúlt évi rendezvény nagyon jól sikerült, a léc magasra volt téve. Nos, elmondhatjuk, hogy jövőre még nehezebb dolgunk lesz, mert ama képzeletbeli léc ismét feljebb került egy fokkal. Ez évben is több, mint hetven részvevő regisztrálta magát, a régi ismerősök mellett, sok új vendég érkezett, s gyarapította ezzel barátaink népes táborát. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Sebzett bak terítéken

Kora reggel lőttek rá egy bakra, ami perdüléssel jelezte a találatot és százméternyi megiramodás után el is feküdt a tavaszi árpában. Amikor próbálták megközelíteni, felugrott és újra menekülésbe kezdett. Mivel látták a magas hátsóláb találatot, úgy gondolták, hogy megpróbálják önerőből terítékre hozni. Kerekedett is belőle gyalogos és autós üldözés. Többször felkeltették és lövést is tettek rá, majd beűzték egy akácerdőbe, ahol még próbálták követni a nyomait. Hosszas keresgélés után jutottak arra döntésre, hogy ide bizony kutya kell! Ekkor hívtak.

Egy történet a konokságról

Május 1-én, pénteken este jött a hívás: őzbakot sebeztek a Cserhátban. Valószínűleg gerinctüskés lett, mert a lövésre összeesett, majd kis idő múlva beváltott a sűrűbe. Szombat reggelre már volt egy bak keresésem Mezőcsáton, ami szintén gerinctüskelövött volt, aztán meg mennem kellett Füzérradványba, a Károlyi kastélynál tartottunk egy kis bemutatót Mihók Istvánnal, az Utánkeresők Baráti Körének színeiben. Azt követően, délután meg Sajóecsegen egy szintén tüskén lőtt disznót kergettünk át a Sajón, ezért csak vasárnap reggel tudtam menni keresni a bakot… Egy kattintás ide a folytatáshoz….

2015.05.16. Utánkereső Nyílt Nap – Bárna

Kedves ismerősök, barátok, vadászat és utánkeresés iránt érdeklődők!

Az idei évben is nagy szeretettel várunk mindenkit a Bárna-Vad Kft vadászházánál 2015. május 16-án, szombaton reggel 8 órára. Természetesen a meghívás ugyan úgy szól az ebeknek is, mint gazdáiknak. Számukra a belépés feltétele csupán az érvényes oltási könyv és a chip megléte. A megnyitót követően kezdetét is veszi a vércsapaverseny, amelyet külön vizsgadíj ellenében lehetőség van VAV vizsgaként is teljesíteni. A délelőtt folyamán a vércsapavizsgával, -versennyel egy időben gyakorlási lehetőséget is biztosítunk, melyhez a helyszínen minden eszközt és segítséget megkapnak az érdeklődők. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az utánkereső ruha

Sokáig csak ábrándoztunk arról, hogy egyszer igazán tartós, a célnak megfelelő és egységes ruhában bújhassuk majd a sűrűt a sebzett vad nyomán, mígnem aztán az egyesületünk munkája megtérülni látszott. Nem volt hiába a számtalan vadásznapon és egyéb rendezvényen való részvétel, a bemutatók sora, a vadászokkal és kívülállókkal való jó kapcsolat ápolása, na meg az a rengeteg idő, amit az erdőben töltöttünk. Miközben a vadat, trófeát és húst mentettük, megbecsülést is szereztünk. Így aztán az elmúlt évben jó néhány támogatónk akadt. Ők segítettek hozzá, hogy megtegyük az első nagyobb lépést a ruháink beszerzése terén. Akkor megígértük, hogy erről, s a ruhák próbájáról számot adunk majd. Feketén, fehéren, hitelesen, hiszen ez nem reklám, inkább segítség azoknak, akik ilyen speciális öltözet beszerzésén gondolkodnak. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Lovak mentését segítette Arina, a hannoveri véreb

Mint arról már többször hírt adtunk, Kovács Endre Arina nevű hannoveri vérebét mentő / nyomkövető kutyává képezte át. Eddig több alkalommal segített eltűnt személyek felkutatásában, most azonban más feladatot kapott. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

2014. év eredményei

A 2014 év igencsak eseménydúsra sikerült számunkra. Vadásznapok, rendezvények, bemutatók sora van mögöttünk, de mégis a vad iránti tisztelet, vadásztársainknak való segítségnyújtás az, ami leginkább mozgat bennünket. Számtalanszor próbáltuk meg megrövidíteni a sebzett, beteg vad szenvedését, igyekeztünk menteni a menthetőt, trófeához, húshoz juttatni az elejtőt. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, nagyrészt eredményesek voltunk. Ám voltak olyan utánkereséseink is, amelyeket kudarcként kellett megélnünk, levonva a tanulságokat is egy-egy esetből. Egy kattintás ide a folytatáshoz….