Haverok, Kutyák, Bárna

Kis csapatunkon belül Bárna már nem csak egy nógrádi falu a Mátra alján, hanem fogalom: kutyák, cimborák, tapasztalatcsere; bor, mámor, jókedv… És nincs térerő! Az emberek nem a telefonjukat nyomkodják, hanem egymásra és négylábú segítőikre figyelnek. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Utánkereső Nyílt Nap – Bárna 2017

Kedves utánkeresés iránt érdeklődők, kedves Barátaink!

2017. április 22-én találkozzunk ismét Bárnán, a Bárna-Vad Kft vadászházánál. Régi ismerősként köszönthetjük most már egymást házigazdáinkkal: Zsókával és Danival, akik újra helyet adnak rendezvényünknek és gondoskodnak vendégeinkről. Kérjük, hogy mindenki időben érkezzen, hogy a 07:00 órától működő regisztrációs asztalnál mielőbb be tudjon jelentkezni. Ne feledje senki, hogy a négylábúak belépéséhez érvényes oltási könyv szükséges! A megnyitót ez évben is 8:00 órára tervezzük, melyet a baráti vércsapaversenyünk követ. A vércsapa VAV vizsga szabályai lesznek érvényesek, de a verseny azért nem „vérre megy” majd. Eközben gyakorlási lehetőséget is biztosítunk a többi résztvevőnek. Akinek ilyen igénye van, az kérjük jelezze előre, hogy a hozzávalókat és a segítséget biztosítani tudjuk majd. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Összefoglaló a 2016-os évről

Minden év, minden vadászidény végeztével számot adunk arról, mivel is telt az elmúlt 365 nap, mi történt az egyesületünk berkein belül. Röviden most is értékeltük az elmúlt évet, összesítettük tevékenységünk eredményeit. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Bárnai Utánkereső Nyílt Nap 2016

Amíg a szervezés folyik ezerszer jut eszünkbe, hogy vajon kell ez nekünk? Rengeteg idő, munka van egy ilyen egynapos rendezvényben is. Viszont amikor látjuk az oda érkező, hasonszőrű kutyás vendégeket, barátokat. Látjuk a szépen dolgozó kutyákat, a díjakkal megrakodott, elégedetten távozó vezetőiket, az előadásokat érdeklődve hallgató vadászokat és teljesen kívülállókat is, akkor azt mondjuk: igen. Kell ez a rendezvény, kell, hogy minél többen legyenek tisztában azzal, hogy mi egyáltalán a sebzett vad utánkeresése, miért szükséges, miként zajlik, hogyan lehet rá készülni és milyen eredménnyel lehet azt űzni. Igen, a végén aztán mindig odajutunk, hogy jövőre is találkozunk majd, lesz Bárnán 2017-ben is Utánkereső Nyílt Nap. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Utánkereső Nyílt Nap – Bárna 2016.05.21.

Kedves Barátaink, vadászat és utánkeresés iránt érdeklődők!

Az idei év sem múlik el anélkül, hogy alkalmat ne keríthetnénk egy személyes, baráti hangulatú találkozóra, melynek ezúttal is – már-már hagyományos módon – a Bárna-Vad Kft vadászháza ad helyet 2016. május 21-én, szombaton reggel 8 órától. Köszönet érte a házigazdáknak: Zsókának és Daninak. Meghívásunk nem csak nektek, hanem négylábú társaitoknak is szól. Tőlük csak azt várjuk el, hogy belépéskor az érvényes oltási könyvükkel igazolják magukat, míg a vendégek a regisztrációs asztalnál jelentkezhetnek 07:00 órától kezdve. A megnyitót követően a hagyományos vércsapaverseny következik, mely inkább lesz egy baráti vetélkedés, mint „vérre menő” igazi verseny. Persze a szabályok itt is érvényesek, szem előtt tartják a bírák őket. Ugyanakkor gyakorlási lehetőséget is biztosítunk a többi résztvevőnek. A hozzávalókat és a segítséget bátran kérheti tőlünk mindenki. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Mentsen értéket adója 1%-ával!

Amennyiben még nem döntött adója 1%-áról, kérjük gondolja át és mentsen vele valódi értéket! Egyesületünk munkáját segítheti mindenki, aki úgy dönt, hogy adója egy százalékát számunkra ajánlja fel. Ezáltal a vadászatban elengedhetetlenül szükséges értékmentő munkát, a sebzett vad utánkeresését támogatja. Továbbá hozzájárul a vadászati kultúra ezen részének ápolásához, ismeretterjesztéséhez.

Az alábbiak szerint eljárva ez könnyen megtehető:

Adószámunk: 18513136-1-10

 Így rendelkezhet adója 1 százalékáról!

Nyomtassa ki az itt található rendelkező nyilatkozatot, majd vágja körbe! Helyezze egy borítékba az 1% nyomtatványt! A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét, zárja le és írja alá a ragasztáson átnyúlóan.
Adja le a borítékot a munkahelyén minél hamarabb!

Ha elektronikusan végzi az adóbevallást, akkor rendelkezhet az elektronikus űrlapon is.

Megfeledkezett adója egy százalékának felajánlásáról?

Semmi probléma, kövesse a fenti információkat, majd a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot juttassa el az adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájához május 21-ig. Rendelkezése így az adóbevallásától, a munkáltatói adóelszámolástól függetlenül is érvényes lesz.

Minden kedves embernek, aki az olvasásban eljutott idáig, köszönjük, hogy figyelmet szentelt ránk. Amennyiben az adója 1%-át is a javunkra ajánlotta fel, azt az összegtől függetlenül külön köszönjük!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

Letölthető: pdf formátumban, word formátumban

2015 évi eredményeink

Minden év végén számot vetünk, megnézzük hogy milyen eredményeket sikerült elérnünk abban az évben. Így volt ez a 2015 végén is. Volt mire visszaemlékezni, s az eredményül kapott számok egy kicsit bennünket is megleptek. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Javaslatok az új Vadászati Törvényhez

Földművelésügyi Minisztérium
FM Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály

dr. Bitay Márton Örs államtitkár úr részére

 

Tárgy: javaslatok a készülő új Vadászati Törvényhez

  

Tisztelt dr. Bitay Márton Örs Úr!

Minden vadász alapvető erkölcsi és törvényi kötelezettsége, hogy a vadászat során véletlenül megsebzett és meg nem talált nagyvadat szakszerű módon, az eredményességet befolyásoló tényezőket figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül képzett kutyavezető és képzett kutya segítségével kerestesse, a szenvedéstől a vadat mielőbb megváltsa. Egyesületünk különösen fontosnak tartja a sebzett nagyvad utánkeresését, a hozzá kötődő szakmai képzést, ismeretterjesztést, illetve a jogszabályi kötelezettségek betartását. Ez okból egyesületünk tagjaival – több velünk egyetértő vadásztársunk gondolatait is felhasználva – összeállítottunk egy rövid, néhány pontból álló, de lényegre törő javaslatot, amely javíthatná a sebzett nagyvad utánkeresésének helyzetét hazánkban.

Az új Vadászati Törvénybe beépíteni javasoljuk a következő pontokat:

 1. Az utánkeresésre használni kívánt kutyák számára már most is előírás a vadászati alkalmassági vizsga (VAV). Ez továbbra is maradjon így, legyen ez egy alapvető garancia az előképzettségre vonatkozóan. Ez a vizsga önmagában azonban még kevés, ezért az élesben gyakorlás lehetőségét biztosítani kell, de a direkt sebzések szigorú kizárásával! Megoldás lehet erre a tapasztalt kutyavezetők és képzett, gyakorlott kutyáik kíséretében történő utánkeresés lehetőségnek biztosítása.
 1. Az a javaslat, miszerint VAV vizsgát csak származási lappal rendelkező kutyák szerezhessenek a későbbiekben, szerintünk nem szolgálja a vad és a vadászok érdekét, legfeljebb a tenyésztőkét. Ezzel ugyanis kizárna a törvény a vadászatból sok olyan kutyát, amely a VAV vizsga feltételeit teljesíteni tudja, és sok-sok vadat megmenthetne az enyészettől. Az utánkeresés legyen kutyafajtától független tevékenység, figyelembe véve persze az egyes fajták adottságait. A fő szempontnak az eredményességet kell tekinteni, hiszen azt kívánja minden vadász érdeke.
 1. Biztosítani kellene a kutyavezetők egységes rendszer szerinti elméleti és gyakorlati képzését és vizsgáztatását, hiszen a sebzett nagyvad utánkeresése megfelelő szakmai felkészültséget és kiváló fizikumot igénylő tevékenység.
 1. Szigorúan be kellene tartatni a sebzett nagyvad utánkeresésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, mivel jelenleg a sebzett vadnak csak a töredékét kerestetik szakszerűen. Minden sebzést legyen kötelező a vadászatra jogosult felé jelenteni és a beíró könyvekbe rögzíteni. Ennek megtörténtét szükséges volna ellenőrizni, hiszen ez már most is előírás. Az utánkeresés valóban legyen kötelező, még akkor is, ha a sebzés ténye nem egyértelmű.
 1. Az utánkeresés egy bizalmi dolog a sebző vadász és a keresést végző kutyavezető között. Ez okból a sebző vadásznak fontos lenne meghagyni a választási lehetőséget, elsősorban döntsön ő, hogy ki az a vizsgázott és képzett kutyavezető, akit sebzés esetén értesít. Amennyiben nem rendelkezik ilyen kapcsolattal, a vadászatra jogosult kötelessége legyen az utánkereső biztosítása, értesítése.
 1. A vadászatra jogosult egész évben legyen köteles gondoskodni képzett kutya és kutyavezető elérhetőségének biztosításáról. Ezt teljesíthetné egy szakember alkalmazásával, vagy erre alkalmas külső szakemberrel való szerződéskötéssel. Amennyiben a hivatásos vadász munkakörében kötelezővé teszik a képzett utánkereső kutya tartását, annak ellenőrizhető és érezhető módon történő anyagi költségtérítését és megbecsültségét biztosítani kell! A kizárólagosság az utánkereső személyével kapcsolatosan nem megengedhető, mert az nem a vad javára történő korlátozást jelentene.
 1. A vadászatra jogosultnak minden társas nagyvad vadászaton legyen kötelező képzett, vizsgázott utánkeresőt biztosítani, aki mindvégig a helyszínen tartózkodik. A kutyavezetők és kutyák számát a várható terítéknagyság függvényében kell meghatározni.
 1. Mivel az utánkeresés nagy körültekintést igénylő, fokozottan veszélyes tevékenység, az utánkereső – utánkeresés közben – minősüljön vadászatvezetőnek. A munka irányítása és a felelősség is legyen az övé.
 1. Az utánkeresés során a sebzett nagyvad – szakszerű és biztonságos módon történő – szenvedéstől való gyors megváltása kell legyen az elsődleges szempont a vadászterület határaitól függetlenül. Ez okból meg kellene teremteni a lehetőségét az utánkeresés vadászterületek határaitól független folytatásának, természetesen az érintett vadászatra jogosult értesítésének kötelezettségével.
 1. Kötelezővé kellene tenni a közúti balesetekben elgázolt, de elmenekült vad kerestetését is.
 1. Szükséges volna a vadászkutyákra vonatkozó biztosításkötés lehetőségének megteremtésére a kötelező vadász felelősség-biztosítás mintájára, viszont nem kötelező jelleggel. Erre sor kerülhetne vadászonként akár több munkakutyára vonatkozóan is, a költségtérítés esetleges biztosításával.
 1. A sikeres utánkeresés érdekében a sebzések alapvető jellemzőit, illetve az utánkeresés szabályait elméletben és gyakorlatban is oktatni kellene a vadászképzésben, illetve ezen ismeretek a vadászvizsga részét kellene, hogy képezzék.

Reméljük, hogy az általunk megszerkesztett egyszerű, de alapvető elképzelések valamilyen formában teret kapnak majd az új törvényben. Ezen gondolatok megfogalmazásakor elsősorban a vad érdekeit tartottuk szem előtt, hiszen csak úgy válhatnak a javaslatok minden vadász javára is.

Horváth Dániel
Utánkeresők Baráti Köre
elnök

2015.05.16. Bárna – Utánkereső nap

Éppen egy hete már, hogy lezajlott a második bárnai utánkeresős napunk. Aggodalommal vegyes izgalommal vártuk, hiszen az elmúlt évi rendezvény nagyon jól sikerült, a léc magasra volt téve. Nos, elmondhatjuk, hogy jövőre még nehezebb dolgunk lesz, mert ama képzeletbeli léc ismét feljebb került egy fokkal. Ez évben is több, mint hetven részvevő regisztrálta magát, a régi ismerősök mellett, sok új vendég érkezett, s gyarapította ezzel barátaink népes táborát. Egy kattintás ide a folytatáshoz….